Na kolech po hradech Solnohradska

Ne, není to náš nový zájezd. Je to klasická Taurenská cyklostezka alias „Podél Salzachu na kole“. Není divu, že právě tahle řeka je páteří celé Solnohradské země. Začíná pod Krimmeler Tauern jediném horském průsmyku spojujícím Solnohradsko s jižními Tyroly. A končí v rovinách pod Salzburkem na Bavorském pomezí, kde se vlévá do Innu. Také proto bylo na řece vybudováno tolik hradů a pevností. Cyklista často hledí moc do země a málo kouká nahoru. Snad proto kolem hradů málokdy cyklostezka vede. A to je důvod proč si zajet na Salzach ještě jednou. Pojeďte teď s námi po hradech nad Salzachem…
Jen pár kilometrů od Krimmelu se tyčí nad údolím hrad Hieburg . Nic velkého – jen věž a malé nádvoří s vysokou hradbou. Na hradbě ještě vidíme portálek vedoucí na ochoz a stopy po jeho trámech. Jen současní majitelé jsou nerudní a hrad nezpřístupnili kolemjdoucím.
O kousek po proudu, opět na severním úbočí hor, stojí osamocená mohutná věž – Weyerturm. Na stranu, kde se očekával útok, nemá žádná okna. Zato na tu druhou, jižní, otevírá hned několik různě velkých oken a okének. Pozoruhodné je, že celé druhé podlaží zaujímá kaple. Pro zvětšení prostoru vysadili dávní stavitelé apsidu ze zdi. Je to spíše opevněný kostel..
U ústí kaprunské doliny stojí hrad Kaprun. To už je plnohodnotná středověká pevnost. Na důkaz toho tu mají uloženy zásoby prakových koulí. Co kdyby….
Hrad Werfen se tyčí na údolím každému na očích jako pohádková pevnost.
Werfen je pravá lahůdka hradní architektury. Založil ho arcibiskup Gebhard v druhé polovině 11 století. Měl být obranou proti císaři, s kterým byl arcibiskup zrovna na štíru. To ovšem hrad vypadal podstatně jednodušeji než dnes. Bělem staletí ho další vládci vylepšovali, až byl skoro nedobytný. Nakonec ho dobyli prostí sedláci, ovšem tím, že hrad vyhladověli.
A to už se blížíme k Salzburku. Těsně před městem stojí romantický vodní hrádek Freisaal, postavený na konci 14. století arcibiskupem Pilgrimem II. jako Lusthaus – dnes bychom řekli rekreační chata.
Hrad Hohensalzburg byl po osm století rezidencí vládců. Odtud spravoval kníže – arcibiskup svou zemi. Je to největší kompletně dochovaný hrad střední Evropy. Uvnitř najdeme nejen přepychové arcibiskupské apartmá ale i pozoruhodný středověký nákladní výtah.

Hradů a zámků na Salzachu by se našlo více, ale i tento malý výběr ukazuje, že Solnohradsko nejsou jen zasněžené hory a divoké řeky.